Tyanna F1

Odmiana wczesna o dużych owocach.

  • Nowy, wczesny pomidor gruntowy, witkołodygowy, samokończący.
  • Owoce wydłużone o masie 140-160 g, twarde (LSL), niepękające.
  • Roślina o silnym wigorze, zaleca się obniżenie ilości roślin na hektar do 12-15 tys.
  • Bardzo wysoki plon.
  • Odporności: Fol: 0,1; V; TSWV; Pst.
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sowing
Planting
Harvesting
Storage