Platine F1

  • Okres wegetacji 150-160 dni.
  • Najwyższa jakość główek.
  • Główka długości 14-16 cm, dobrze zamknięta, zwarta i ciężka.
  • Optymalny termin pędzenia od grudnia do końca czerwca.
Platine cykoria
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sowing
Planting
Harvesting
Storage