Crimson King F1

Crimson King F1 to łatwa uprawa.

  • odmiana średniowczesna
  • owoce typu „blok”, czerwone
  • odporności: HR: ToMV, TSWV, M

Owoce o masie 250-300 g, wyrównane, 4-komorowe, szerokości 10 cm i długości 11 cm, ścianka gruba (ok. 1 cm). Wybarwiają się z koloru zielonego do czerwonego, odporne na mikrospękania.

Rośliny o umiarkowanym wigorze, łatwe w uprawie. Crimson King doskonale wiąże owoce, również na wyższych gronach zapewniając wysoki, wyrównany plon.

Poznaj również odmiany o żółtych owocach