Calista F1

  • Nowa wczesna odmiana rekomendowana dla przemysłu – wysoki Brix.
  • Owoc wydłużony o masie 90-110g, twardy, dobrze znoszący transport.
  • Owoce łatwo odchodzące od szypułki, dojrzewające jednocześnie co ułatwia zbiór kombajnowy.
  • Roślina o umiarkowanym wigorze.
  • Odmiana plenna, dobrze wiążąca.
  • Odporności HR: Fol:1,2, Vd.
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sowing
Planting
Harvesting
Storage