Pora na nową jakość!

Hazera wzbogaciła swoje portfolio o cały szereg nowych odmian pora, dedykowanych na różne terminy uprawy.

Są to odmiany wysokiej jakości zarówno heterozyjne, które cechuje wyrównanie, zdrowotność i łatwość przygotowania do sprzedaży a także ustalone, w tym również w typie bułgarskim.

Hazera ma długą tradycję w hodowli pora, oferując ogrodnikom odmiany mieszańcowe we wszystkich typach użytkowych.

Wysoki plon, łatwość obierania i odporność na jarowizację to najważniejsze cechy w programie hodowlanym tego gatunku. Poprzez łączenie nowoczesnej nauki z tradycyjnymi  metodami hodowli Zespół ds. Badań i Rozwoju uzyskuje dla producentów warzyw i rozsad odmiany o najlepszych cechach.

W procesie hodowli Hazera ściśle współpracuje z międzynarodowymi instytucjami badawczymi, wykorzystując najważniejsze osiągnięcia nauki do tworzenia najlepszych rozwiązań spełniających potrzeby klientów z całego świata.

Rozwój nowej generacji porów mieszańcowych w różnych typach użytkowych, ukierunkowany na plonotwórczość, możliwość przetwórstwa i odporność na choroby otwiera klientom nowe perspektywy.

Z poszerzonym portfolio pora, Hazera koncentruje swoją uwagę na takich rynkach jak Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Polska, kraje skandynawskie i Benelux.

O odmianach polecanych na rynek polski opowiada Piotr Manista, Menedżer ds. Rozwoju Produktów: