Marchew tematem sympozjum

Międzynarodowe sympozjum na temat marchwi i innych roślin selerowatych, Kraków, 19-22 września 2018 r.

Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowym Sympozjum na Temat Marchwi i Innych Roślin Selerowatych (2nd ISHS International Symposium on Carrot and Other Apiaceae), organizowanym pod egidą Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (ISHS). Sympozjum odbędzie się w Hotelu Holiday Inn w centrum Krakowa, w dniach 19–22 września 2018 r.

Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji Sympozjum, która odbyła się w Angers we Francji w 2014 r., kontynuujemy misję przekazywania najnowszych odkryć naukowych i technologicznych społecznościom badaczy, hodowców i przemysłowców zajmujących się marchwią i innymi roślinami selerowatymi.

Konferencja zostanie zorganizowana w dwóch równoległych modułach. W części naukowej poruszymy kwestie genetyki, genomiki, różnorodności genetycznej, udomowienia, odporności na stresy biotyczne i abiotyczne oraz wartości odżywczej marchwi i gatunków pokrewnych.

W module technicznym przedstawione zostaną najnowsze trendy związane z technikami uprawy, ochroną roślin w polu, zagadnieniami logistycznymi, jakością plonu i produktów przetworzonych, a także produkcją nasienną.

Ponadto, uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania sesji plenarnych, w których zaproszeni prelegenci o uznanym dorobku naukowym przedstawią przeglądowe wykłady dotyczące kluczowych zagadnień i perspektyw w nauce, hodowli i produkcji warzyw z rodziny baldaszkowatych. Dzień polowy odbędzie się  w sobotę (22 września 2018 r.) i obejmie różne pokazy terenowe. Zaplanowana na ten dzień kolekcja marchwi to odmiany pochodzące z hodowli firmy Vilmorin.

Dowiedz się więcej o sympozjum