Specyfikacja nasion i terminologia

Formy nasion

Hazera, starając się zaspokoić wymagania Klientów, przygotowuje nasiona w różnych standardach, charakteryzujące się wysokimi parametrami jakościowymi. Taki poziom materiału siewnego osiągnięto przez dobranie optymalnej lokalizacji plantacji nasiennych (odpowiednie warunki klimatyczne), metod reprodukcji oraz starannej selekcji polegającej na wielokrotnym czyszczeniu i segregowaniu produkowanych partii nasion. Ponadto, poprzez wielokrotne badanie siły i energii kiełkowania wybierane są tylko te partie, które osiągają najlepsze parametry. Następnie, w zależności od gatunku i potrzeb Klientów, nasiona takie poddawane są dalszej obróbce, jak np.: zaprawianie czy otoczkowanie, uzyskując jedną z poniżej opisanych form.

Nasiona naturalne – nasiona czyszczone (99,9% czystości) i kalibrowane w jednym szerokim zakresie wielkości. Najprostsza forma trafiająca do Klienta.

Nasiona kalibrowane precyzyjnie (Precisa) – nasiona czyszczone jak nasiona naturalne lecz kalibrowane precyzyjnie na kilka zakresów wielkości (w zależności od gatunku). Nasiona kalibrowane polecane są zarówno do wysiewu siewnikami precyzyjnymi jak i przy zastosowaniu metod tradycyjnych. Charakteryzuje je wyższa siła i bardziej wyrównana energia kiełkowania, dzięki czemu nasiona wschodzą lepiej i równiej. Najbardziej polecana forma nasion. Daje najlepsze wyniki ekonomiczne pomimo wyższej ceny. Niektóre odmiany, szczególnie mieszańcowe (np.: marchew, por, kalafior) dostępne są tylko w formie kalibrowanej.

Nasiona zaprawiane standardowo – nasiona dostarczane do Polski najczęściej zaprawiane są standardowo środkami chemicznymi grzybobójczymi (odpowiednimi dla danego gatunku). Uwaga! W Polsce prawo honoruje świadectwa jakości nasion wystawione maksymalnie na 12 miesięcy od daty zaprawiania. Utrata ważności świadectwa nie jest jednoznaczna z utratą jakości nasion, dlatego w obrocie mogą pojawić się nasiona z dodatkowymi etykietami informującymi o przedłużeniu ważności takiego świadectwa.

Nasiona z pełną zaprawą – nasiona zaprawione standardowo przeciw chorobom grzybowym oraz dodatkowo przeciw szkodnikom roślin. Zaprawianie środkami owadobójczymi dotyczy przede wszystkim szkodników atakujących młode rośliny przed i w czasie wschodów, choć wiele używanych preparatów zabezpiecza rośliny również w późniejszej fazie wzrostu.

Nasiona otoczkowane (Pellets) – nasiona o regularnym, kulistym kształcie, w formie otoczki polepszającej precyzyjność wysiewu bądź taki wysiew ułatwiającej. Zwykle otoczkowanie stosowane jest dla nasion drobnych lub nieregularnych. W zależności od życzenia, w skład otoczki mogą wchodzić różne substancje chemiczne np.: zaprawy nasienne. Nasionom otoczkowanym należy zapewniać optymalne i stałe warunki kiełkowania, lepsze niż dla naturalnych czy zaprawianych. Nasiona powlekane cienkowarstwowo (filmcoating) – nasiona powlekane bardzo cienką substancją ułatwiającą precyzyjny wysiew, przy zachowaniu ich naturalnego kształtu.

Nasiona powlekane grubowarstwowo (gluecoating) – nasiona powlekane substancją ułatwiającą precyzyjny wysiew, w mieszaninie z zaprawami chemicznymi.

Nasiona podkiełkowane (primed seeds) – nasiona o fizjologicznie zainicjowanym procesie kiełkowania. Specjalny sposób preparacji nasion wpływający na przyspieszenie i zwiększenie równomierności kiełkowania.

Nasiona Vilseed – nasiona uzyskane metodą Vilseed charakteryzują się wysoką minimalną zdolnością kiełkowania – 90% oraz podwyższoną jakością otoczki. Gwarantowana gładkość każdego nasiona jak i znaczne wyrównanie kształtu to nieocenione atuty, szczególnie przy precyzyjnym wysiewie.

Nasiona Natural Choice – nasiona ze znakiem Natural Choice pozyskiwane są konwencjonalnymi metodami i wychodzą naprzeciw wymaganiom ekologicznej uprawy warzyw polegającej na ograniczonym zastosowaniu chemicznych środków ochrony. Niezaprawiane partie nasion, zanim zostaną zakwalifikowane do gamy Natural Choice, przechodzą rygorystyczne testy na zdolność kiełkowania oraz zdrowotność. Tak wyselekcjonowane nasiona polecane są do produkcji ekologicznej, bez użycia środków chemicznych.

Parametry dla nasion naturalnych są zgodne z obowiązującą Polską Normą (PN). Wszelkie metody oceny nasion oraz ich cechy określane są według standardów międzynarodowych ISTA (International Seed Testing Association).