Ośrodki badawczo-rozwojowe

Hazera - Ośrodki badawczo-rozwojoweInnowacja poprzez technologię

Hodowcy i naukowcy pracujący w firmie Hazera stosują najbardziej zaawansowane metody i technologie, mające na celu uzyskanie odmian o najlepszych cechach. Poprzez inwestowanie ponad 20% obrotów w badanie i rozwój czujemy się zobowiązani do rozpoznawania i realizacji potrzeb naszych klientów.

Dalekowzroczność

Aby w przyszłości sprostać wyzwaniom i oczekiwaniom ogrodników i producentów rozsad, handlowców, przetwórców i konsumentów konieczna jest dalekowzroczność. Hazera realizuje te cele poprzez zrozumienie potrzeb rynku, prowadzenie doświadczeń i współpracę z wiodącymi producentami. Nasze silne zorientowanie na rynek prowadzi do rozwoju działalności hodowlanej i badawczej. Nowe odmiany warzyw wprowadzane przez firmę Hazera to wyższe plony w doskonałej jakości, dostarczane do odbiorców, to odporność na choroby i szkodniki, tolerancja na zróżnicowane warunki uprawy, a także zaspokajanie potrzeb konsumentów. Kluczem do sukcesu jest przewidywanie trendów rynkowych i ich zaspokajanie, nie uda się to z dnia na dzień, gdyż praca hodowlana jest bardzo czasochłonna.

Rozwój rynku

Stosując konwencjonalne metody hodowli warzyw, które stanowią podstawę tej działalności oraz najnowocześniejsze technologie firma Hazera skraca czas wprowadzania na rynek nowych odmian. Nasi naukowcy, poprzez swój profesjonalizm w takich dziedzinach jak patologia i fizjologia roślin, biochemia, biologia komórki, genetyka i informatyka, stymulują postęp hodowlany. Zobowiązaniem firmy Hazera jest aktywne wykorzystywanie technologii nowej generacji w takich obszarach jak: sekwencjonowanie DNA, fenotypowanie i zarządzanie danymi dotyczącymi zasobów genów, w celu zwiększenia efektywności hodowli, z zastosowaniem zdobyczy rozwoju technologii.

Obecność na świecie

Działalność badawczo-rozwojowa firmy Hazera ma zasięg globalny. W najważniejszych dla rolnictwa i ogrodnictwa obszarach zlokalizowane są 4 ośrodki badawczo-rozwojowe i 8 stacji hodowlanych, co pozwala na wprowadzanie nowych odmian dostosowanych do lokalnych warunków uprawy i potrzeb producentów. W celu dalszego postępu naukowego nasze ośrodki badawczo-rozwojowe ściśle współpracują z placówkami naukowymi, takimi jak instytuty badawcze i uniwersytety. Co więcej, jako członek grupy Limagrain, Hazera korzysta z sieci badawczo-rozwojowej oraz z możliwości technologicznych jednej z największych firm nasiennych na świecie.