Deklaracja

Organizmy modyfikowane genetycznie

Hazera oświadcza, że odmiany warzyw wymienione w naszych cennikach i publikacjach, będące w ofercie handlowej firmy w okresie 2017-2018 nie są odmianami transgenicznymi (zgodnie z dyrektywą 2001/18 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 w sprawie uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie). Po tym czasie Hazera powinna zaktualizować niniejsze oświadczenie.

Firma Hazera uważa, że ryzyko wystąpienia roślin modyfikowanych genetycznie jest bardzo małe. Hodowla roślin odbywa się z zachowaniem najwyższej staranności, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne dotyczące wprowadzania na rynek odmian warzyw. Podczas hodowli i reprodukcji materiału siewnego stosowane są procedury, które przeciwdziałają wystąpieniu roślin modyfikowanych genetycznie.