Deklaracja

Hazera Poland Sp. z o.o. oświadcza za dostawcami nasion t.j. Hazera Seeds bv i Hazera Seeds Ltd., że odmiany warzyw marki Hazera wymienione w naszych cennikach i publikacjach, będące w ofercie handlowej firmy w latach 2019 i 2020 powstały przy zastosowaniu tradycyjnych metod hodowli, bez stosowania modyfikacji genetycznych prowadzących do powstania organizmów zmodyfikowanych genetycznie jak je definiuje Dyrektywa 2001/18 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 w sprawie uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Firma Hazera uważa, że ryzyko wystąpienia roślin modyfikowanych genetycznie jest bardzo małe. Hodowla roślin odbywa się z zachowaniem najwyższej staranności, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne dotyczące wprowadzania na rynek odmian warzyw. Podczas hodowli i reprodukcji materiału siewnego stosowane są procedury, które przeciwdziałają wystąpieniu roślin modyfikowanych genetycznie.